Ανακοίνωση/Announcement

Evdokia Studios Platys Gialos Sifnos

Dear friends,
During this time, we continued upgrading our services and prepared for your future stay. We have designed and implemented Health and Safety protocols, following the guidelines set by the Greek government, to ensure a safe stay for you!
Greece has successfully tackled the first phase of the health crisis, making us all very proud of what we have achieved together. We shall be constantly monitoring developments and adapt to any need, always guided by our values and having you and our employees’ wellbeing as our focus.

We are ready to meet again!
The Evdokia Studios Team

Αγαπητοί φίλοι,

Στο διάστημα που πέρασε, προχωρήσαμε τις διαδικασίες αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και προετοιμαστήκαμε για την επόμενη διαμονή σας. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε πρωτόκολλα Υγείας και Ασφάλειας, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διαμονή σας!

Η Ελλάδα κατάφερε με επιτυχία να αντιμετωπίσει την πρώτη φάση της κρίσης, κάνοντας μας όλους υπερήφανους για όσα μαζί καταφέραμε. Δεν θα πάψουμε να παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις και να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, έχοντας πάντα στόχο την δική σας ασφάλεια, αλλά και του προσωπικού μας.

Είμαστε έτοιμοι να σας συναντήσουμε και πάλι!

Η Ομάδα του Evdokia Sudios